Història
El Col·legi Balmes, Can Sans per a la gent antiga del barri, va ser fundat per Catalina Sans Miralles i pel seu espòs Jaume Castillo Antequera, l'any 1952. L'escola estava situada a la confluència dels carrers Son Nadalet i Sureda, i, durant gairebé cinquanta anys, va ser el bressol educativa per a molts nens i nenes de la Soledad. En els anys quaranta un grup de joves del barri amb grans inquietuds culturals van fundar l'Agrupació postescolar, que va ser un far d'amistat, de germanor i de bonhomia en uns moments molt durs que els va tocar viure després d'una guerra civil. El Col·legi sempre ha estat una escola molt familiar, arrelada al barri, un barri que en aquella època era un poblet on tothom es coneixia i s'apreciava. Avis, àvies, pares, mares, ... veïns tots de la barriada, molts d'ells antics alumnes de Can Sans. Homes i dones, alguns d'ells, que han superat els setanta anys, i que encara recorden amb afecte l'escola i els / les mestres de la seva infantesa. La família Sans Miralles era una de tantes famílies del barri amb una gran inquietud pedagògica. Dels cinc fills, quatre d'ells estudiaran Magisteri, la qual cosa mostra la vocació docent dels germans Sans, vocació que ha seguit amb els fills i néts de la saga dels Sans. L'any 2000, el Centre es va traslladar a un edifici més gran i amb més espais per poder oferir un ensenyament de qualitat. L'immoble actual és un edifici de cinc plantes, situat al carrer Pere II, 42, cantonada amb el carrer Benet Pons i Fàbregues. Som un centre d'Educació Infantil i d'Educació Primària, amb dues línies educatives, i que està adscrit al Centre d'ESO "Sant Josep Obrer", la qual cosa significa que els nostres alumnes, finalitzada l'Ed. Primària, poden accedir directament a l'esmentat centre per poder continuar els seus estudis d'Educació Secundària. L'any 2005 vam iniciar la segona fase que va consistir en realitzar obres en la tercera i cinquena plantes, i el 2007, les obres de l'ascensor i els banys per a nens minusvàlids. Per al curs 2009/2010, s'han finalitzat les obres per completar tot el projecte. El Col·legi Balmes és un referent dins del barri, ja que es compten per milers els alumnes i les alumnes que han passat per les seves aules. Nens i nenes que, avui, són senyors i senyores grans que acompanyen els seus néts a Can Sans. Per a nosaltres, mestres del Col·legi, és una satisfacció, un motiu d'orgull i un estímul comprovar que famílies senceres ens hagin confiat l'educació dels seus infants. I, per acabar, vull retre un senzill homenatge a tots els mestres i les mestres amb qui vaig tenir la satisfacció de treballar conjuntament, així com d'aprendre els seus ensenyaments, primer com a alumne, i després com a mestre. Com la llista es faria immensa, permeteu me que citi a: Alfredo Gómez, Hermenegildo Servalls, Anita Janer, Maria Sans, Inés Morey, Angelita Ribas, Jaume Sastre, Joan Riera, Gerònia Mesquida, Durán, Antonia Garcia ... i sobretot, a Catalina Sans i a Jaime Castillo, els meus avis. Dels actuals, tinc el plaer de treballar amb docents que porten amb nosaltres unes dècades: Carmen Lozano, Antònia Balaguer, ... i tants educadors que van treballar amb nosaltres i, gràcies al seu esforç i tenacitat, avui el Col·legi Balmes mira cap al futur amb optimisme. Gràcies a tots i una forta abraçada. Víctor M. Castillo Buades. Director
des de 1952  Col.legi Balmes Educació infantil i primària Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA 2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   © Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652
1952
2000
El Col·legi Balmes, Can Sans per a la gent antiga del barri, va ser fundat per Catalina Sans Miralles i pel seu espòs Jaume Castillo Antequera, l'any 1952. L'escola estava situada a la confluència dels carrers Son Nadalet i Sureda, i, durant gairebé cinquanta anys, va ser el bressol educativa per a molts nens i nenes de la Soledad. En els anys quaranta un grup de joves del barri amb grans inquietuds culturals van fundar l'Agrupació postescolar, que va ser un far d'amistat, de germanor i de bonhomia en uns moments molt durs que els va tocar viure després d'una guerra civil. El Col·legi sempre ha estat una escola molt familiar, arrelada al barri, un barri que en aquella època era un poblet on tothom es coneixia i s'apreciava. Avis, àvies, pares, mares, ... veïns tots de la barriada, molts d'ells antics alumnes de Can Sans. Homes i dones, alguns d'ells, que han superat els setanta anys, i que encara recorden amb afecte l'escola i els / les mestres de la seva infantesa. La família Sans Miralles era una de tantes famílies del barri amb una gran inquietud pedagògica. Dels cinc fills, quatre d'ells estudiaran Magisteri, la qual cosa mostra la vocació docent dels germans Sans, vocació que ha seguit amb els fills i néts de la saga dels Sans. L'any 2000, el Centre es va traslladar a un edifici més gran i amb més espais per poder oferir un ensenyament de qualitat. L'immoble actual és un edifici de cinc plantes, situat al carrer Pere II, 42, cantonada amb el carrer Benet Pons i Fàbregues. Som un centre d'Educació Infantil i d'Educació Primària, amb dues línies educatives, i que està adscrit al Centre d'ESO "Sant Josep Obrer", la qual cosa significa que els nostres alumnes, finalitzada l'Ed. Primària, poden accedir directament a l'esmentat centre per poder continuar els seus estudis d'Educació Secundària. L'any 2005 vam iniciar la segona fase que va consistir en realitzar obres en la tercera i cinquena plantes, i el 2007, les obres de l'ascensor i els banys per a nens minusvàlids. Per al curs 2009/2010, s'han finalitzat les obres per completar tot el projecte. El Col·legi Balmes és un referent dins del barri, ja que es compten per milers els alumnes i les alumnes que han passat per les seves aules. Nens i nenes que, avui, són senyors i senyores grans que acompanyen els seus néts a Can Sans. Per a nosaltres, mestres del Col·legi, és una satisfacció, un motiu d'orgull i un estímul comprovar que famílies senceres ens hagin confiat l'educació dels seus infants. I, per acabar, vull retre un senzill homenatge a tots els mestres i les mestres amb qui vaig tenir la satisfacció de treballar conjuntament, així com d'aprendre els seus ensenyaments, primer com a alumne, i després com a mestre. Com la llista es faria immensa, permeteu me que citi a: Alfredo Gómez, Hermenegildo Servalls, Anita Janer, Maria Sans, Inés Morey, Angelita Ribas, Jaume Sastre, Joan Riera, Gerònia Mesquida, Durán, Antonia Garcia ... i sobretot, a Catalina Sans i a Jaime Castillo, els meus avis. Dels actuals, tinc el plaer de treballar amb docents que porten amb nosaltres unes dècades: Carmen Lozano, Antònia Balaguer, ... i tants educadors que van treballar amb nosaltres i, gràcies al seu esforç i tenacitat, avui el Col·legi Balmes mira cap al futur amb optimisme. Gràcies a tots i una forta abraçada. Víctor M. Castillo Buades. Director

Història

Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA
2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   ©
Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652