Notícies
Benvinguts Benvinguts Srs. i Srs., amics i amigues , Per a m i, com a Director, representa u n plaer donar-vos l a benvinguda a la pàgina web del Col·legi. Es tracta d'una informació senzilla, i , alhora, completa , que pretenem que us serveixi per conèixer m illor el nostre C entre. La nostra escola és u n centre d'Educació Infantil i Primària (dues línies), situat a l barri de la Soledat. És una escola moderna i f u ncional, d otada d e tots e ls serv eis que es demanen al s egle XXI. Una escola oberta al barri i a l a c iutat. U na escola que creu en la llibertat i en l a creativitat. Una escola que no ha de perdre mai el caire familiar que sempre l'ha caracteritzat. I, sobretot, una escola mallorquina que abraça el foraster però que demana e l mateix tracte per a l a gent de l a nostra terra. Avui dia, amb el gran avenç que han experimentat les noves tecnologies, es feia adequat donar la millor info rma ció a t otes les persones int eress ades a conèixer d'una manera fefaent el nostre Col·legi. Com podreu veure a les pàgines següents, el Centre una història important, ja que el seu funcionament comença l'any 1952, el que significa, com els bons vins , t é una "solera" de més de mig segle. Una cordial saluta ció. Víctor M. Ca st illo Bua des
Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652
2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   © des de 1952  Col.legi Balmes Educació infantil i primària
Benvinguts al curs 2023 - 2024 del Col·legi Balmes
Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652 2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   ©
Notícies
Benvinguts Benvinguts Srs. i Srs., amics i amigues , Per a m i, com a Director, representa u n plaer donar-vos l a benvinguda a la pàgina web del Col·legi. Es tracta d'una informació senzilla, i , alhora, completa , que pretenem que us serveixi per conèixer m illor el nostre C entre. La nostra escola és u n centre d'Educació Infantil i Primària (dues línies), situat a l barri de la Soledat. És una escola moderna i f u ncional, d otada d e tots e ls serv eis que es demanen al s egle XXI. Una escola oberta al barri i a l a c iutat. U na escola que creu en la llibertat i en l a creativitat. Una escola que no ha de perdre mai el caire familiar que sempre l'ha caracteritzat. I, sobretot, una escola mallorquina que abraça el foraster però que demana e l mateix tracte per a l a gent de l a nostra terra. Avui dia, amb el gran avenç que han experimentat les noves tecnologies, es feia adequat donar la millor info rma ció a t otes les persones int eress ades a conèixer d'una manera fefaent el nostre Col·legi. Com podreu veure a les pàgines següents, el Centre una història important, ja que el seu funcionament comença l'any 1952, el que significa, com els bons vins , t é una "solera" de més de mig segle. Una cordial saluta ció. Víctor M. Ca st illo Bua des
des de 1952  Col.legi Balmes Educació infantil i primària
Benvinguts al curs 2023 - 2024 del Col·legi Balmes