Col.legi Balmes
Educació infantil i Primària
© Web creada por Alfonso Poves alfonsopoves@gmail.com
Col.legi Balmes
Educació Infantil i Primària
© Web creada por Alfonso Poves alfonsopoves@gmail.com

Direcció

Director

D. Victor Manuel Castillo Buades

Cap d’Estudis

D. Juan Antonio Serra Martínez

Gerent

D. José Francisco Bibiloni Muñoz

Secretaria Gerencia

Dª. Carmen Homar Lozano

Secretaria Educativa

Dª. Mª Carmen Lozano Sans Dª. Marisol Rodríguez Pérez