PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2017 -2018
ERASMUS Una escola oberta a Europa
Ja tenim les fotos de les darreres excursions
Col.legi Balmes
© Web creada por Alfonso Poves alfonso@apcinfoservei.es
DIRECTOR D. Victor Manuel Castillo Buades  CAP D’ ESTUDIS D. Juan Antonio Serra Martínez  GERENT D. José Francisco Bibiloni Muñoz  SECRETARIA GERENCIA Dª Carmen Homar Lozano  SECRETARIA EDUCATIVA Dª Mª Carmen Lozano Sans Dª Marisol Rodríguez Pérez
COORDINADORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL                    ANA CASTILLO COORDINADORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA                   MARISOL RODRÍGUEZ COORDINADORA SERVEI DE SUPORT                         CRISTINA TORRES
TUTORA P3A         LLUISA LÓPEZ / NEUS FRANCIA TUTORA P4A         MARIAN GUASP / XISCA PUJOL TUTORA P5A         CATI VERGER TUTORA 1A          JOANA CIFRE TUTOR 2A            ANTÒNIA PERELLÓ TUTORA 3A          JUANAN SERRA TUTORA 4A          VÍCTOR CASTILLO TUTORA 5A          MARISOL RODRÍGUEZ TUTORA 6A          ANTOÑITA BALAGUER UECCO  A            PEPE BENGOECHEA AT UECCO A        MAR MAURA ATE                       XISCO LOBERTO PT                         CRISTINA TORRES SUPORT                ANA CASTILLO
TUTORA P3B       JERO BAUZÁ TUTORA P4B       MARGA BILLÓN TUTORA P5B       MÓNICA VALERIANO TUTOR   1B          MERCHE BIBILONI TUTORA 2B         MIQUEL SALOM TUTOR 3B           MAR ROSIQUE TUTORA 4B         IVÁN CANALS TUTORA 5B         GABI ROCA TUTORA 6B         CARME MARTÍN UECCO B             MÓNICA PONT AT UECCO B       MARGA OLIVER AL                         MARIAN RIPOLL PT                        MARINA ORDAX SUPORT               ANNA PLÁ / JOANA PUIGRÒS
ESPECIALISTES
CARMEN LOZANO
SUSANA CAMACHO
ANA HOMAR
DAVID MUÑOZ
MÓNICA BERRUEZO
BÁRBARA PASCUAL
Col.legi Balmes
© Web creada por Alfonso Poves     alfonso@apcinfoservei.es
DIRECTOR D. Victor Manuel Castillo Buades  CAP D’ ESTUDIS D. Juan Antonio Serra Martínez  GERENT D. José Francisco Bibiloni Muñoz  SECRETARIA GERENCIA Dª Carmen Homar Lozano  SECRETARIA EDUCATIVA Dª Mª Carmen Lozano Sans Dª Marisol Rodríguez Pérez
COORDINADORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL                    ANA CASTILLO COORDINADORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA                   MARISOL RODRÍGUEZ COORDINADORA SERVEI DE SUPORT                         CRISTINA TORRES
TUTORA P3A         LLUISA LÓPEZ / NEUS FRANCIA TUTORA P4A         MARIAN GUASP / XISCA PUJOL TUTORA P5A         CATI VERGER TUTORA 1A          JOANA CIFRE TUTOR 2A            ANTÒNIA PERELLÓ TUTORA 3A          JUANAN SERRA TUTORA 4A          VÍCTOR CASTILLO TUTORA 5A          MARISOL RODRÍGUEZ TUTORA 6A          ANTOÑITA BALAGUER UECCO  A            PEPE BENGOECHEA AT UECCO A        MAR MAURA ATE                       XISCO LOBERTO PT                         CRISTINA TORRES SUPORT                ANA CASTILLO
TUTORA P3B       JERO BAUZÁ TUTORA P4B       MARGA BILLÓN TUTORA P5B       MÓNICA VALERIANO TUTOR   1B          MERCHE BIBILONI TUTORA 2B         MIQUEL SALOM TUTOR 3B           MAR ROSIQUE TUTORA 4B         IVÁN CANALS TUTORA 5B         GABI ROCA TUTORA 6B         CARME MARTÍN UECCO B             MÓNICA PONT AT UECCO B       MARGA OLIVER AL                         MARIAN RIPOLL PT                        MARINA ORDAX SUPORT               ANNA PLÁ / JOANA PUIGRÒS
CARMEN LOZANO
ESPECIALISTES
SUSANA CAMACHO
ANA HOMAR
DAVID MUÑOZ
MÓNICA BERRUEZO
BÁRBARA PASCUAL