PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2017 -2018
ERASMUS Una escola oberta a Europa
Ja tenim les fotos de les darreres excursions
Col.legi Balmes
© Web creada por Alfonso Poves alfonso@apcinfoservei.es
DIRECTOR D. Victor Manuel Castillo Buades  CAP D’ ESTUDIS D. Juan Antonio Serra Martínez  GERENT D. José Francisco Bibiloni Muñoz  SECRETARIA GERENCIA Dª Carmen Homar Lozano  SECRETARIA EDUCATIVA Dª Mª Carmen Lozano Sans Dª Marisol Rodríguez Pérez
COORDINADORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL                    ANA CASTILLO COORDINADORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA                   MARISOL RODRÍGUEZ COORDINADORA SERVEI DE SUPORT                         CRISTINA TORRES
TUTORA P3A         MARIAN GUASP TUTORA P4A         ANNA PLA TUTORA P5A         ANA CASTILLO TUTORA 1A          ANTONIA PERELLÓ TUTOR 2A          JUANAN SERRA TUTORA 3A          SUSANA CAMACHO TUTORA 4A             ANA HOMAR TUTORA 5A   ANTONIA Mª BALAGUER TUTORA 6A              JOANA CIFRE UECCO  A            PEPE BENGOECHEA PT UECCO A        XELO ESPINÓS ATE                       NEUS FRANCIA PT                         CRISTINA TORRES SUPORT                CATI VERGER LLENGUA    CATALANA    2n    I    3er    CICLE            CARMEN LOZANO MÚSICA MIQUEL SALOM / CARME MARTÍN EDUCACIÓ FÍSICA DAVID MUÑOZ
TUTORA P3B       MÓNICA VALERIANO TUTORA P4B       MARGA BILLÓN TUTORA P5B       JERO BAUZÀ TUTOR   1B          MIQUEL SALOM TUTORA 2B         GABI ROCA TUTOR 3B         IVÁN CANALS TUTORA 4B         MERCHE BIBILONI TUTORA 5B         CARME MARTÍN TUTORA 6B            MAR ROSIQUE UECCO B             MÓNICA PONT PT UECCO B       MARGA OLIVER AL                         MARIAN RIPOLL PT                        MARINA ORDAX SUPORT               XISCA PUJOL LLENGUA EXTRANGERA MARISOL RODRÍGUEZ MATEMÀTIQUES   VICTOR CASTILLO CIÈNCIES SOCIALS 3er CICLE CARMEN LOZANO
Col.legi Balmes
© Web creada por Alfonso Poves     alfonso@apcinfoservei.es
DIRECTOR D. Victor Manuel Castillo Buades  CAP D’ ESTUDIS D. Juan Antonio Serra Martínez  GERENT D. José Francisco Bibiloni Muñoz  SECRETARIA GERENCIA Dª Carmen Homar Lozano  SECRETARIA EDUCATIVA Dª Mª Carmen Lozano Sans Dª Marisol Rodríguez Pérez
COORDINADORA D’ EDUCACIÓ INFANTIL                    ANA CASTILLO COORDINADORA D’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA                   MARISOL RODRÍGUEZ COORDINADORA SERVEI DE SUPORT                         CRISTINA TORRES
TUTORA P3A         MARIAN GUASP TUTORA P4A         ANNA PLA TUTORA P5A         ANA CASTILLO TUTORA 1A          ANTONIA PERELLÓ TUTOR 2A          JUANAN SERRA TUTORA 3A          SUSANA CAMACHO TUTORA 4A             ANA HOMAR TUTORA 5A   ANTONIA Mª BALAGUER TUTORA 6A              JOANA CIFRE UECCO  A            PEPE BENGOECHEA PT UECCO A        XELO ESPINÓS ATE                       NEUS FRANCIA PT                         CRISTINA TORRES SUPORT                CATI VERGER LLENGUA    CATALANA    2n    I    3er    CICLE            CARMEN LOZANO MÚSICA MIQUEL SALOM / CARME MARTÍN EDUCACIÓ FÍSICA DAVID MUÑOZ
TUTORA P3B       MÓNICA VALERIANO TUTORA P4B       MARGA BILLÓN TUTORA P5B       JERO BAUZÀ TUTOR   1B          MIQUEL SALOM TUTORA 2B         GABI ROCA TUTOR 3B         IVÁN CANALS TUTORA 4B         MERCHE BIBILONI TUTORA 5B         CARME MARTÍN TUTORA 6B            MAR ROSIQUE UECCO B             MÓNICA PONT PT UECCO B       MARGA OLIVER AL                         MARIAN RIPOLL PT                        MARINA ORDAX SUPORT               XISCA PUJOL LLENGUA EXTRANGERA MARISOL RODRÍGUEZ MATEMÀTIQUES   VICTOR CASTILLO CIÈNCIES SOCIALS 3er CICLE CARMEN LOZANO